گروه فارماكودينامي و سم شناسي درباره اثرات دارويي و سمي مواد در سطح سلولي، اندامي و موجود زنده كامل مطالعه و بحث مي كند. اين مطالعات اولين و اساسي ترين مبناي مشخص شدن اثرات مواد و پايه مطالعات سطوح بعدي مي باشد. كار اين گروه بيشتر با كشت سلولي و مطالعات حيواني است كه مبناي مطالعات انساني قرار مي گيرد. گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده با مجموعه همكاران فوق الذكر و امكانات آزمايشگاهي قابل توجه داراي قابليت هاي تحقيقاتي متنوعي در زمينه هاي مختلف مطالعات داروشناسي و سم شناسي مي باشد. آزمايشگاه هاي گروه شامل آزمايشگاه هاي عمومي داروشناسي و سم شناسي، آزمايشگاه تحقيقاتي و آزمايشگاه كشت سلولي مي باشند. اين گروه قادر است پروژه هاي مختلفي را در زمينه هاي بررسي اثرات دارويي (نورولوژيك، قلبي عروقي و پلي مورفيسم آنزيمي) و سمي (تعيين سميت حاد، تحت حاد، تحت مزمن و مزمن، سميت ارگاني و اثرات تراتوژنيك مواد و مطالعه سميت در كشت سلولي) مواد به انجام برساند. تدريس دروس مرتبط با اين گروه به دانشجويان دوره داروسازي عمومي، كارشناسي ارشد سم شناسي شامل موارد همچون داروشناسي، اطلاعات دارويي، كارآموزي داروخانه، سم شناسي، زبان تخصصي و... مي باشد.

رشته سم شناسی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) شاخه ای از علوم طبیعی است که به منظور رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی مراکز مرتبط از جمله دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنایع داروسازی، شیمیایی، غذایی و مراکز نظارتی، بخش های مسمومین بیمارستانها، آزمایشگاههای سم شناسی، مراکز پزشکی قانونی، مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم، آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو سازمانهای مرتبط ایجاد شده است.

ایران با داشتن تقریبا تعداد مناسبی از متخصصین در رشته سم شناسی دارای یکی از قویترین انجمن های سم شناسی در منطقه و جهان است و عضو اتحادیه سم شناسان جهان می باشد. گستردگی علم سم شناسی باعث شده است که دانش آموختگان این رشته چه از داخل و چه از خارج از کشور در جنبه های فوق تخصصی از قبیل سم شناسی تجزیه ای، سم شناسی سلولی مولکولی، سم شناسی بالینی، سم شناسی نظارتی و سم شناسی محیطی فعالیت نمایند.

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 192